ا234
آمار بازدید
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
صفحه اصلي > دفتر اشاعه يافته ها > طرح های تحقیقاتی پایان یافته > سال 1387 از 1-25 
سال 1387 از 1-25
 

 

 

كد طرح

عنوان طرح

مجري طرح

 چکیده

 20 صفحه اول

 87-1

آگاه سازي سربازان پادگان هاي آموزشي استان فارس درباره مواد مخدر و اعتياد و عوارض ناشي از آن

  دكتر عليرضا ميراحمدي زاده

 87-2

خانواده درماني سوء مصرف مواد

شهناز شيباني
اصغر بدايع

 87-3

رابطة نگرش نسبت به مصرف مواد و عوامل پيش بين آن در دختران  مقطع دبيرستان شهر تهران در سال تحصيلي 86-85

 هاجر مهاجر دارابي

 87-4

آسيبهاي اجتماعي در ايران: بازتحليل يافته ها و سياست هاي راهبردي و كاربردي

دكتر مسعود كوثري


 87-5

طراحي و ساخت نرم افزار پذيرش بيماران، درمان توانبخشي ستون فقرات


دكترنورالدين كريمي

 87-6

بررسي فراواني ناقلين آتروفي عضلاني در 100 خانواده مراجعه كننده به آزمايشگاه تشخيص ژنتيكي در برنامه غربالگري كشوري تالاسمي

دكترحسين نجم‌آبادي

 87-7

بررسي شبكه هاي اجتماعي و حمايت اجتماعي در خانواده هاي داراي كودكان زير 7 سال

دكتر مريم شريفيان ثاني

 87-8

تحليل شكاف هاي منطقه اي در پيمايش نگرش ايرانيان به مصرف مواد مخدر (1384)


سميرا كلهر

 87-9

كليات اجتماع درمان مدار   

محمدرضا عبداله نژاد

 87-10

پيشگيري از اعتياد در خانواده

عاتكه طهراني 

 87-11

عتباريابي، رواسازي و استاندارد كردن مقياس باورهاي روابط زناشويي

دكتر منوچهر ازخوش دكتر علي عسگري

 87-12

قايسه بررسي تأثير موسيقي سنتي ايران بر تغييرات امواج مغزي

دكتر داريوش نسبي تهراني

 87-13

فرهنگ جامع توصيفي آسيب شناسي گفتار و زبان

دكتر رضا نيلي پور

 87-14

سنجش سرمايه اجتماعي جوانان در  ايران

دكتر ميرطاهر موسوي

 87-15

بررسي سنجش رشد فرآيند هاي زبان و شناخت در كودكان فارسي زبان بدو تولد تا 6 سال استان تهران براساس آزمون نيوشا

دكتر حسن عشايري دكتر زهر جعفري

 87-16

بررسي رابطه پايگاه هويت و رابطه ولي ـ فرزندي در زنان معتاد و غيرمعتاد  استان تهران

رحم خداي جوادي

 

 87-17

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و خانواده و شاخص هاي آن

دكتر مريم شريفيان ثاني

 87-18

بررسي ميزان و عوامل موثر بر آسيب ديدگي جنسي زنان (با تاكيد بر روسپيگري) در استان يزد

دكتر مسعود حاجي‌زاده ميمندي


 87-19

عوامل موثر بر استفاده مددكاران اجتماعي از امكانات محلي در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهرتهران

شهناز صداقت زادگان


 87-20

طراحي الگوي رفاه و حمايت اجتماعي محل

 دكتر حميد سپهر

 87-21

اثربخشي مداخله هاي مبتني بر پيشگيري از عود افسردگي به منظور ارائه مدل موثر بر كاهش نرخ عود افسردگي 

دكتر پروانه محمدخاني

 87-22

ميزان اثربخشي اجتماع درمان مدار (tc) بر ارتقاي سلامت روان، افزايش مهارت زندگي و عدم برگشت معتادان

 دكتر مسيب يارمحمدي واصل

 87-23

ارزشيابي اقدامات كاهش آسيب در زندان

دكتر ايرج اسماعيلي

 87-24

تحليل روند اعتياد در طي دو دهه اخير

رويا نوري


 87-25

بررسي كاركرد خانواده و كيفيت زندگي مادران داراي كودك مبتلا به فلج مغزي

دكترفيروزه ساجدي

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences