ا234
آمار بازدید
 بازدیدکنندگان آنلاين : 12
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
صفحه اصلي > دفتر اشاعه يافته ها > طرح های تحقیقاتی پایان یافته > سال 1383 از 1-25 
سال 1383 از 1-25
 

 

كد طرح

عنوان طرح

مجري طرح

 چکیده

 20 صفحه اول

 83-1

عوامل زمينه ساز تن دادن زنان به روسپيگري

  دكتر شهين عليايي زند

 83-2

بررسي ريسك فاكتورهاي شغلي موثر بر كمردرد فيزيوتراپيست‌هاي‌شهر تهران

  پيمان دوستي

 83-3

اثر سيگارهاي متوالي بر روي پـراكندگي عكس العمل بينايي و شنوايي و مقدار خطاي پاسـخ فردي

 دكتر غلامرضا آذري

 83-4

منبع شنـاسي آثار مربوط به بحران ها و تهديد‌هاي جامعه

 فرديـن عليخواه


 83-5

بررسي‌تاثير نواختن فلوت ‌بـر كيفيت تنفسي و آواسازي در ‌كودكان‌فلج مغزي ‌اسپاتيك

  مهنـاز حسن پور

 

 83-6

تشخيص پيش از تولد با استفاده از DNA آزاد جنين در‌ داخل‌ پلاسما/ سرم‌‌ خون‌ مادر 

دكتر مينا اوحدي

 83-7

بررسي مشخصه هاي صدا در افراد طبيعي فارسي زبان

دكتر رضا نيلي پور


 83-8

تعيين فراواني آللامي ماكرهاي پيوسته ژن فاكتور VIII در جمعيت ايراني

دكتر مينا اوحدي

 83-9

بررسي پويش فقر در ايران:

- با تحليل و پيشنهاد اصلاح طرح هزينه ـ درآمد خانوار

- مأخذ شناسي فقر در ايران    

  دكتر فريبرز رئيس دانا

 83-10

بررسي و تاثير روش هاي درماني خيشومي شدگي

دكتر هاشم شمشادي

 83-11

بررسي نوروسايكولوژي پردازش شنيداري در اشخاص عادي و داراي ضايعه تمپوريتال چپ

دكتر رضا نيلي پور

 

 

 83-12

بررسي شيوه‌هاي ارتقاء آموزش كارورزي در مددكاري اجتماعي

مير كيهان مديرزاده

 83-13

بررسي و مقايسه نگرش ارتبـاطي كودكان طبيعي و لكنتي 8 تا 15 ساله در تهران

فريبا يادگاري


 83-14

اولويت بندي آسيب ها و مسائل اجتماعي در كشور ايران

دكتر سيد هادي معتمدي

 83-15

بررسي روند آسيب هاي اجتماعي در ايران

حسين قهاري

 83-16

بررسي و تعيين نوع هويت (فرد، ملي، مذهبي) در نوجوانان

دكتر جعفر دارابي

 

 83-17

بررسي توصيفي طرح توانبخشي مبتني بر جامعه در 14 استان تحت پوشش

دكتر محمد كمالي

 83-18

توانبخشي در ايران باستان

دكتر نجم السادات موسوي

 83-19

بررسي عوامل عيني و مداخله پذير تاب آوري در برابر وابستگي به مواد (اعتياد) در پسران مردان وابسته و غيروابسته به مواد

دكتر منصوره كياني دهكردي


 83-20

بررسي سلامت روان و راهبردهاي مقابله اي در مادران كودكان اتيستيك

 دكتر رامين افشاري

 83-21

همراه سازي عموم در مداخلات اجتماعي جهت مقابله با آسيبهاي اجتماعي با تاًًًكيد بر كودكان خياباني   

مهدي عباسي لاخاني

 83-22

بررسي ميزان Traction گردني بر قدرت عمل Crip

دست در بيماران مبتلا به راديكولوپاتي گردن

 دكتر امير مسعود عرب

 83-23

مطالعه تاثير درمان مبتني بر يكپارچگي بر بهبود ادراك خود، بزهكاران معتاد نوجوان

حسين احمد برآبادي

 83-24

تاثير‌اصلاح شناختي ـ رفتاري گروهي بر‌ افزايش عزت نفس دانش‌آموزان دختر‌ داراي منبع كنترل بيروني 

رامين لطافتي بريس


 83-25

بررسي وضعيت اشتغال سالمندان بالاي 60 سال مراجعه كننده به سازمان تاْمين اجتماعي

دكتر عليرضا كلدي

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences