ا234
آمار بازدید
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
صفحه اصلي > دفتر اشاعه يافته ها > طرح های تحقیقاتی پایان یافته > سال 1384 از 1-25 
سال 1384 از 1-25
 

كد طرح

عنوان طرح

مجري طرح

 چکیده

 20 صفحه اول

 84-1

بررسي ميزان شيوع وعوامل موثر بر همسرآزاري جسمي ـ رواني نسبت به زنان متاهل شهر تهران

  دكتر حسن شمس اسفندآباد

 

 84-2

بررسي و تحليل نقش متخصصان توانبخشي پس از زلزله

حميد كريمي

 84-3

شيوه مناسب مشاركت مردم با سازمانهاي غيردولتي افراد معلول (شهرتهران82)

 فرشته طلوعي

 84-4

بررسي سوابق صدور كالاها وخدمات پزشكي به ساير كشورها

حبيب الله سليم پور


 84-5

بررسي تاخير مداخله رواني ـ اجتماعي بر ميزان شيوع اختلال استرس پس از ضربه و پريشاني روانشناختي در ساكنبن شهر بم پس از زلزله بم

دكتر سيد جلال صدرالسادات

 

 84-6

تدوين آئين نامه روش لايه بندي خدمات و تعيين بسته هاي خدماتي در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه

سعيد مدني

دكتر شياني

 84-7

بررسي و مقايسه وضعيت جسمي و رشد اجتماعي كودكان شبانه روزي و كودكان عادي

اكبر فروع الدين عدل


 84-8

بررسي ميزان شيوع و ايجاد  تاخير تكامل حركتي در شيرخواران پرخطر ارجاع شده از مراكز بهداشت جنوب و غرب

دكتر فيروزه ساجدي

 84-9

بررسي ميزان اعمال مديريت راهبردي و عوامل موثر بر آن در سازمانهاي غيردولتي زنان فعال در بخش خدمات حمايتي شهر تهران در سال 83    

  رضا ببري

 84-10

بررسي تاثير برنامه هاي روزانه مقيمان در مركز اجتماع مدار بر روابط اجتماعي آنان در خارج از مركز

زهرا محمدي رستمكلاله

 84-11

تهيه راهنماي پژوهشي براي دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد

سعداله دارابي

 

 

 84-12

تهيه و آماده سازي كتابچه آموزشي بهداشت روان سالمند در قرآن و حديث

فاضل بهرامي

 84-13

بررسي كيفيت رابطه ولي فرزندي در نوجوانان معتاد به مواد مخدر در مقايسه با نوجوانان عادي

احمد حيدرنيا

امير چرخيان

 84-14

بررسي عوامل انگيزه ازدواج افراد نابينا و مقايسه آن با افراد بينا

زرين دادخواه

 84-15

بررسي كتابشناسي منابع سالمندي

دكتر حبيب آقابخشي

 84-16

بررسي و مقايسه تأثير راهنمايي معنايي و واجي در فرآيند واژه هاي بيماران مبتلا به آفازي روان و ناروان

دكتر نيلي پور

حميده تمنادار

 84-17

بررسي راستاي استخوان كتف در زواياي مختلف ابدكشن شانهقطعه پيشاني مغز در سالمندان با فعاليت فيزيکي متفاوت

دكتر مهيار صلواتي

 84-18

بررسي تاثير نمايش درماني در برنامه هاي توانبخشي معلولين ذهني

فاطمه فخري


 84-19

بررسي ارتباط ناهنجاريهاي كروموزوم 8 با پيش اگهي سرطان  پستان

دكتر فرخنده بهجتي دكترپروين مهدي پور


 84-20

بررسي مقايسه اي فشار رواني و راهبردهاي مقابله اي در مراقبين  بيماران اسكيزوفرينك مزمن و مراقبين بيماران دوقطبي مزمن

 دكتر اردشيرزاده

 84-21

 حادثه پاكدشت، علل و زمينه هاي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي 

دكتر حمزه زينالي

 84-22

تعيين عوامل موثر در سپردن افراد عقب مانده ذهني به مراكز نگهداري شبانه روزي توسط خانواده ها در شهر تهران 1382

 دكتر مهشيد فروغان رامين رضائي

 84-23

سلامت جوانان، نگرش، وضعيت شاخصها، توصيه ها و راهكارها

دكتر محمد علي طالبي

 84-24

مطالعه همراهي آلل‌هاي دوگانه جايگاه پلي مورفيك

A- 67T واقـع در ناحيه 5 ژن كد كننده انتقال دهنده دوپامين با اختلالات دوقطبي

دكتر مينا اوحدي


 84-25

مديريت بانك DNA ژنوم انساني Human Geen Bank

دكترحسين نجم آبادي

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences