ا234
آمار بازدید
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧
صفحه اصلي > دفتر اشاعه يافته ها > طرح های تحقیقاتی پایان یافته > سال 1388 از 33-64 
سال 1388 از 33-64
 

 

 كد طرح

 عنوان طرح

 مجري طرح

 

 

 88-33

 بررسي طول برخي از عضلات زانو و مچ پا در بيماران مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال در دامنه سني 40-18 سال

 افسون نودهي مقدم

afsoonnodehi@yahoo.com

 

 

 88-34

بررسي تأثير مداخلات فيزيوتراپي روي ابعاد مختلف سطح كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو

 نورالدين کريمي

 

 

 88-35

آموزش پيشگيري از سوء مصرف مواد در مهد هاي کودك

فاطمه خزائلي پارسا

 

 

 88-36

بررسي اثر تمرينات فعال مبتني بر هماهنگي حسي ـ حركتي اندام فوقاني بر سرعت و ميزان بهبودي شيرخواران مبتلا به ضايعات شبكه براكيال

مهشيد نوري

Nourimahshid@yahoo.com

 

 

 88-37

بررسي اثر تمرينات فعال مبتني بر هماهنگي حسي ـ حركتي اندام فوقاني بر سرعت و ميزان بهبودي شيرخواران مبتلا به ضايعات شبكه براكيال

حسين كريمي

امير مسعود عرب

 

 

 88-38

 هنجاريابي  پرسشنامه مخبر ـ محور افت شناختي سالمندان   (IQCODE) و آزمون کوتاه شناختي   (AMTS)  در جمعيت سالمندان و تعيين همبستگي آن با آزمون معاينه مختصر وضعيت شناختي (MMSE)

 

 مهشيد فروغان

 

 

 88-39

 بررسي فراواني آلودگي به ويروس HIV ، هپاتيت B ،C و ميکروب تريپونما پاليدوم در معتادان تزريقي دستگير شده در سال هاي 85-84 در حين دستگيري و هنگام ترخيص

مينو محرز

محمدرضا جهاني

 

 

 88-40

آموزش جامع مداخلات درماني غيردارويي در سوء مصرف مواد نوجوانان

جواد علاقبندراد

 

 

 88-41

 بررسي چالش هاي زندگي بيماران سكته مغزي بر اساس تجارب و نيازهاي آنان و مراقبت كنندگان خانوادگي و تدوين برنامه راهبردي اثربخش در ارتقاء زندگي آنان

مرضيه گلچين

golchinlib@yahoo.com

 

 

 88-42

 استانداردكردن پرسشنامه پنج عاملي شخصيت نئو (فرم كوتاه) در جمعيت بزرگسال استان تهران

 منوچهر ازخوش

 

 

 88-43

بررسي چالش هاي زندگي بيماران سكته مغزي بر اساس تجارب و نيازهاي آنان و مراقبت كنندگان خانوادگي و تدوين برنامه راهبردي اثربخش در ارتقاء زندگي آنان

 

 اصغر دالوندي

 

 

 88-44

مرور نظام دار مطالعات مربوط به كودكان خياباني در ايران در يك دهه اخير

 مروئه وامقي

m_vameghi@yahoo.com

 

 

 88-45

بررسي وضعيت سوء مصرف مواد نيروزا و مواد اعتياد آور در باشگاه هاي بدنسازي تهران

 هومن انگورانی

hoomanangoorani@yahoo.com

 

 

 88-46

بررسي اپيدميولوژي استعداد اعتياد در نوجوانان دبيرستاني چهار منطقه كشور

 رقيه وحدت

whiterosems@yahoo.com

 

 

 88-47

بررسي ميزان همبستگي بين دو روش سونوگرافي عرضي شكمي و پرينئومتري جهت ارزيابي عملكرد عضلات كف لگن در افراد مبتلا به بي اختياري ادرار استرسي

 

امير مسعود عرب

amarab@uswr.ac.ir

 


 88-48

بررسي ميزان رضايتمندي از تمرينات ثباتي در بيماران مبتلا به كمردرد مكانيكي مزمن غير اختصاصي

 نورالدين کريمي

 

 88-49

طراحي نظام جامع رفاه اجتماعي در ايران

 مريم شريفيان ثاني

 

 

 88-50

تدوين روش هاي تحقيق در سومصرف و وابستگي به مواد

 حسن رفيعي

 

 

 88-51

الگوهاي فرهنگي بيانگر افسردگي در زنان جمهوري اسلامي ايران و مطالعه مقايسه استفاده از ابزارهاي ارزيابي افسردگي در ايران و سوئد

 آمنه ستاره فروزان

 

 

 88-52

بررسي تاثير توانبخشي فشرده همراه با داروهاي تحريك كننده سيستم عصبي مركزي بر عملكرد حسي، حركتي، شناختي و فعاليتهاي روزمره زندگی بيماران سكته مغزي تحت حاد

"راهكارهها و راهبردهاي نوين در توانبخشی بيماران سکته مغزي"

 

 رضا سلمان روغني

 

 

 88-53

بررسي نواحي كدكننده ژن كلرتيكولين در50 بيمار مبتلا به بيماري اسكيزوافكتيو با معيارهاي تشخيصي DSM-IV-TR 

 مينا اوحدي

 

 

 88-54

 پرسشنامه نشانگان مختصر: امکانات روانسنجی با بيماران روانپزشکی ايرانی

 پروانه محمدخانی

 

 

 88-55

بررسي شيوع سندروم متابوليك در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا بستري در مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي تحت درمان با داروهای آنتی سايکوتيک تيپيک و غيرتيپيک

 

 اميد رضائی

 


 88-56

 اعتباريابي و رواسازي استانداردكردن مقياس خودارزيابي اشتغال برپايه مدل اشتغال آدمي

 جلال يونسي

 

 

 88-57

 آنومي اجتماعي بررسي در چهار شهر

 مسعودكوثري

 

 

 88-58

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

بررسي وضعيت ترجمان دانش (انتقال يافته هاي پژوهشي) دردانشگاه

 محمدعلي حسيني

 

 

 88-59

مرور مطالعات مرتبط با تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت در ايران برمبناي مدل (سه جلدي)

 حميرا سجادي

 

 

 88-60

بررسي اختلالات زباني و نيازهاي توانبخشي بزرگسالان داراي آسيب مغزي

 رضا نيلي پور

 

 

 88-61

 بررسي راههاي ارتقاء سطح تكاملي كودكان ايراني

روشنك وامقي

عليرضا مرندي

 

 

 88-62

 بررسي وضعيت تراكم استخوان دربيماران سالمند مبتلا به تنگي كانال نخاع

 رضا سلمان روغني

 

 

 88-63

ارزيابي تأثير افزايش ارتفاع پاشنه تاحد استاندارد بر روي الگوي تعادل كلي بدن

 سيد محمد ابراهيم موسوي

 

 

 88-64

ارزيابي كيفيت زندگي مادران كودكان با معلوليت فلج مغزي مطالعه مقايسه اي با ارايه راهكارهاي ارتقاء

 اصغر دادخواه

 

 


 

صفحه اصلي|فرم پرسش|نقشه سايت|تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences